หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล พุกร่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เทศบาลตำบลพุกร่าง
 
 
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
รายงานอื่นๆ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสร้างความรับรู้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล Signal for Help [ 1 ธ.ค. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายา เสพติด เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 1 ธ.ค. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ขอความร่วมมือกำชับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้่าเกษตรผิดกฎหมาย [ 1 ธ.ค. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 29 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับตำบล ของเทศบาลตำบลพุกร่าง พ.ศ. 2566 (หมู่ที่ 1) [ 23 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานผลการดำเนิน การส่งเสริมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพุกร่าง ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมตำบลพุกร่าง ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 4 /2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลตำบลพุกร่าง 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 82  
 
คำสั่ง เทศบาลตำบลพุกร่าง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล ปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ปี 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลพุกร่าง รอบ 12 เดือน [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
บันทึกข้อความ รายงานผลการการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(E-Plan รอบ 12 เดือน) [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 96  
 
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพุกร่าง [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลตำบลพุกร่าง 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 124  
 
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(E-Plan รอบ 6 เดือน) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 128  
 
ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 138  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 115  
 
-รายงานอื่นๆ- [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 161  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ.2561) [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 195  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน [ 22 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 148  
 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน [ 22 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 159  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2560) [ 19 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 130  
 
(1)    
 
 
 
     
 
       
         
 
  PHUKRANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-447-2048
เทศบาลตำบลพุกร่าง
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0-3673-3166  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุกร่าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 7,247,543 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10