หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล พุกร่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เทศบาลตำบลพุกร่าง
 
 
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครู (ฉ.2) 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การขอยืมตัวช่วยราชการ พ.ศ.2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (ฉ.4) พ.ศ.2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรื เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯ (ฉ.2) 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับที่ 6 [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2564 [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 102  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจ่ายโบนัส ว27 วันที่ 29 ธ.ค. 59 [ 7 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
มาตรฐานทั่วไปเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) [ 7 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศ กทจ.สระบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนครู พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศ กทจ.สระบุรี การกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนง.เทศบาล พ.ศ.2558 [ 7 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ กทจ.สระบุรี หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนง.เทศบาล พ.ศ.2558 [ 7 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศ กทจ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 [ 6 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 119  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ กทจ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครููฯ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 6 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ กทจ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนง.เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 99  
 
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ [ 2 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศ กทจ.สระบุรี หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้งฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
ระเบียบการลาผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
ระเบียบการลาพนักงานเทศบาล [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
(1)    2    
 
 
 
     
 
       
         
 
  PHUKRANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-447-2048
เทศบาลตำบลพุกร่าง
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0-3673-3166  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุกร่าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 7,309,130 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10