หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุกร่าง
 
 
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
ข่าวสาร อบต.
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (ตามแบบ สขร.)   21 พ.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)   21 พ.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ   19 พ.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบไฮเมท ตลาดบ้านพุกร่าง หมู่ที่ 1 ตำบลพุกร่าง    18 พ.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ   18 พ.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420-52-0017   18 พ.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่ิองตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 พ.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   11 พ.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มอิ่มทัศน์ ม.1   11 พ.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม    8 พ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   5 พ.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563   30 ต.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563