หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุกร่าง
 
 
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
ข่าวสาร ทต.
 

 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลพุกร่าง โดยนายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายประภาส เซ่งมาก รองปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด(มหาชน) โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและถูกวิธีในท่าทางการออกกำลังกาย ตามความเหมาะสม ต่อช่วงอายุของบุคคล และกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชนในตำบล มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออบรมให้ความรู้ในการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ชุมชนและตำบลต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันและปัญหายาเสพติดที่จะเข้ามาในชุมชน และเพื่อเป็นแบบอย่างของตำบลสุขภาพดีต่อไป โดยนางพรทิพย์ สุนทรประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนวัดหนองคณฑี เป็นครูสอนนำเต้นประกอบเสียงเพลงตลอดการจัดกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2562 เวลา 16.27 น. โดย คุณ นพลักษณ์ วีระนานนท์

ผู้เข้าชม 118 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/24

ลำดับภาพที่ 2/24

ลำดับภาพที่ 3/24

ลำดับภาพที่ 4/24

ลำดับภาพที่ 5/24

ลำดับภาพที่ 6/24

ลำดับภาพที่ 7/24

ลำดับภาพที่ 8/24

ลำดับภาพที่ 9/24

ลำดับภาพที่ 10/24

ลำดับภาพที่ 11/24

ลำดับภาพที่ 12/24

ลำดับภาพที่ 13/24

ลำดับภาพที่ 14/24

ลำดับภาพที่ 15/24

ลำดับภาพที่ 16/24

ลำดับภาพที่ 17/24

ลำดับภาพที่ 18/24

ลำดับภาพที่ 19/24

ลำดับภาพที่ 20/24

ลำดับภาพที่ 21/24

ลำดับภาพที่ 22/24

ลำดับภาพที่ 23/24

ลำดับภาพที่ 24/24
<<
>>
X