หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลพุกร่าง
ศาสนสถานในตำบลพุกร่าง
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
วิสัยทัศน์ ทต.พุกร่าง
"คนเข้มแข็ง เมืองมั่นคง สังคมเป็นสุข"
เทศบาลตำบลพุกร่าง
1
2
3
 
 
 
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
   
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่าง ประจำปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 4และ 9 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
เทศบาลตำบลพุกร่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนาย [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภ [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์ [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
เทศบาลตำบลพุกร่าง ประชาสัมพันธ์ รพสต หนองคณฑี เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด [ 15 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
เทศบาลตำบลพุกร่าง ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปร [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
แจ้งประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควัน [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
เลือกตั้งเทศบาล [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 59 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 60 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศแผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศูนย์พัฒนาที่ดิน ชุมชนบ้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดกลุ่มสระยอ ชุมชนเจ้าพ่อเขาตก 2 [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประการแผนการจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนทางเข้าวัดศรีอัมพร ช่วงที่ 2 ชุมชนบ้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนชายเขา ชุมชนบ้าน [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศแผนจัดจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต ซอยรถแกรบ ชุมชนบ้านหนองคณฑี หมู่ที่ 4 [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประการแผนการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยมีเจริญ ชุมชนบ้านหนองสองตอน หมู่ที่ [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 71 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 73 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ประ [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 64 
จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 86 
   
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่างเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพ [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 78 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพา [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 72 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 63 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 76 
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 189 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 187 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 226 
   
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
 
   
 
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนฯ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวงจความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศงบประมาณ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท. งวดที่ 5/2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนเดือน พ.ค. 64 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
การจัดส่งสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
 
   
 
ทต.พุกร่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่าง ประจำปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง กองสาธารณสุขฯ ออกเก็บค่าขยะนอกสถานที่ฯ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอยฯ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลาดน้อย ประชาสัมพันธ์ นายกประชุม ขวัญเมือง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขเทศบาลตำบลตลา [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าลาน [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 9 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง สำนักปลัด งานป้องกันฯ ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนพระเจ้าทรงธรรมฯ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกสว่าง กิจกรรมโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน ประก่าศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางแล [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน รับซื้อขยะครั้งที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกสว่าง กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หน้าพระลาน การยกเว้นการจัดประชาคมท้องถิ่นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนา [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.เริงราง ประชาสัมพันธ์การประกาศปรับปรุงแผนอัตรา 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เริงราง ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากข้าวสาร การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420-57-0030 ถึง 420-57-0035 และ [ 21 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า [ 15 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

น้ำมัลเบอร์รี่ (แปรรูปมัลเบอร์รี่)

สระน้ำโยธาธิการสาย ๒
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ  
ติดต่อราชการกับ  
หน่วยงาน  
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลพุกร่าง อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ศูนย์เด็กเล็ก (3 ก.ค. 2556)    อ่าน 5059  ตอบ 8  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 1147  ตอบ 0  
หลวงปู่พล (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 8868  ตอบ 25  
ขอความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์การสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 2115  ตอบ 0  
ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป AB ด่วนมากๆ (14 ก.ค. 2557)    อ่าน 8312  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องโครงการฯ (20 ส.ค. 2556)    อ่าน 1348  ตอบ 1  
ร้องเรียนผู้ฝ่าไฟแดงแยกพุกร่าง (18 ก.ค. 2556)    อ่าน 2411  ตอบ 12  
ศูนย์เด็กเล็กแจกอะไรบ้าง (24 เม.ย. 2556)    อ่าน 1940  ตอบ 7  
 
 
 
     
 
       
         
 
  PHUKRANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-447-2048
เทศบาลตำบลพุกร่าง
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0-3673-3166  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุกร่าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 4,581,488 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
 
เทศบาลตำบลพุกร่าง
ปิดหน้าต่าง