หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลพุกร่าง
ศาสนสถานในตำบลพุกร่าง
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
วิสัยทัศน์ ทต.พุกร่าง
"คนเข้มแข็ง เมืองมั่นคง สังคมเป็นสุข"
เทศบาลตำบลพุกร่าง
1
2
3
 
 
 
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
 
กิจกรรม
 


เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 2,3 และ 8 [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


เทศบาลตำบลพุกร่างส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านภายในตำบลฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลพุกร [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 4 


เทศบาลตำบลพุกร่างส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านภายในตำบลฯ [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


เทศบาลตำบลพุกร่างตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดพุ [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลพุกร [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 


เทศบาลตำบลพุกร่างจัดระเบียบเก็บของทำความสะอาดอาคารพัสดุ [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 


เทศบาลตำบลพุกร่างส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านภายในตำบลฯ [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


เทศบาลตำบลพุกร่างส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านภายในตำบลฯ [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 


เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลพุกร [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 


การประชุมรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟ [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 


ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอพระพุทธบาท(ก.ช.ภ.อ.) [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 


เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลพุกร [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 


เทศบาลตำบลพุกร่างลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ถูกลักลอบตัดสายไฟฟ้า [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง(ก้อนทองอุปถัมภ์) แจ้งแนวทางการเรียนการสอนแบบ [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง แจ้งแนวทางการเรียนการสอนแบบ on hand [ 17 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
วารสารดีเอสไอปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพุกร่างฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
เทศบาลตำบลพุกร่างรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนศูนย์พักคอยตำบลพุกร่าง [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
เทศบาลตำบลพุกร่างฉีดวัคซินซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่าง ประจำปี 2564 [ 25 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
เทศบาลตำบลพุกร่างประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจา [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง แจ้งแนวทางการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
เทศบาลตำบลพุกร่าง เปิดรับจองวัคซีนซิโนฟาร์ม [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง แจ้งแนวทางการเรียนการสอนของศูนย์ฯ [ 17 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง แจ้งแนวทางการเรียนการสอนของศูนย์ฯ [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศราคากลาง [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า) [ 14 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศราคากลาง [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
การเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศูนย์พัฒนาที่ด [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศประมาณการราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ซอยมีเจริญ ชุมชนบ้านหน [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศแผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศูนย์พัฒนาที่ดิน ชุมชนบ้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดกลุ่มสระยอ ชุมชนเจ้าพ่อเขาตก 2 [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
ประการแผนการจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนทางเข้าวัดศรีอัมพร ช่วงที่ 2 ชุมชนบ้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนชายเขา ชุมชนบ้าน [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศแผนจัดจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต ซอยรถแกรบ ชุมชนบ้านหนองคณฑี หมู่ที่ 4 [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 35 
ประการแผนการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศแผนโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยมีเจริญ ชุมชนบ้านหนองสองตอ [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
   
 
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2564 ประจำป [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่างเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 93 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพ [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 103 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพา [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 93 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
 
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปกิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบ 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 7 ฯ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
แนวทางการเรียน (On Site) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำเดือน พย. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสตง.ของ อปท. [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ. 2566-2570) [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลฯ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
 
   
 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 2,3 และ 8 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านภายในตำบลฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3600/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบา [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลพุกร [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง พัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.พุกร่าง การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้เพื่อป้องกันการโค่นล้ม [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหมู ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอถังเหล็กปร [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง พัฒนาด้านการกีฬา [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง แจ้งประชาสัมพันธ์ เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร สายด่วน 24 ชั่วโมง [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หินกอง การประชุมร่วมชมรมผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอย [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.เริงราง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพุกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

น้ำมัลเบอร์รี่ (แปรรูปมัลเบอร์รี่)

วัดหนองคณฑี
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ  
ติดต่อราชการกับ  
หน่วยงาน  
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลพุกร่าง อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
   
  E-Service
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 1189  ตอบ 0  
หลวงปู่พล (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 8999  ตอบ 25  
ขอความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์การสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 2158  ตอบ 0  
ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป AB ด่วนมากๆ (14 ก.ค. 2557)    อ่าน 8344  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องโครงการฯ (20 ส.ค. 2556)    อ่าน 1377  ตอบ 1  
ร้องเรียนผู้ฝ่าไฟแดงแยกพุกร่าง (18 ก.ค. 2556)    อ่าน 2466  ตอบ 12  
ศูนย์เด็กเล็ก (3 ก.ค. 2556)    อ่าน 5135  ตอบ 8  
ศูนย์เด็กเล็กแจกอะไรบ้าง (24 เม.ย. 2556)    อ่าน 1992  ตอบ 7  
 
 
 
     
 
       
         
 
  PHUKRANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-447-2048
เทศบาลตำบลพุกร่าง
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0-3673-3166  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุกร่าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 4,903,660 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
 
เทศบาลตำบลพุกร่าง