หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ปิดหน้าต่าง
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพุกร่าง
ศาสนสถานในตำบลพุกร่าง
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
วิสัยทัศน์ ทต.พุกร่าง
"เป็นเมืองสะอาด ภูมิทัศน์งดงาม ประชาชนมีความสุข"
เทศบาลตำบลพุกร่าง
1
2
3
 
 
 
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
   
 
ประการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล 21 หมู่ที่ 6 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 66 
ประการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจัดสรร หมู่ที่ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 62 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุมมา หมู่ที่ 6 ตำบลพุก [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 75 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” Kick off [ 10 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 102 
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 123 
การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงเล็ก ประเพณีลอยกระทงตำบลพุกร่าง ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 245 
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 115 
ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 123 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 102 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 91 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 103 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 87 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 106 
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งภายในตำบลพุกร่า [ 3 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 110 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล [ 24 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 101 
 
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 127 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่ิองตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 11 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มอิ่มทัศน์ ม.1 [ 11 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 5 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
ประการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บริเวณจุดเสี่ยงทาง [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บริเวณจุดเสี่ยงปาก [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ชุมชนบ้านศาลา [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ชุมชนบ้านหนอง [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสวนสาธารณะสระน้ำโยธาธิการสาย 2 หมู่ที่ 4 [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ชุมชนบ้านหนองหลุม [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
   
 
   
 
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 53 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 69 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 78 
   
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   


-กิจการสภา- [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 71 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว153  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก กศ. มท 0816.4/ว4637  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4634  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว4621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
 
   
 
การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยฯ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทุกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอปท. [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.62) [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS เดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลใน กท. แทนต่ำแหน่งที่ว่าง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
โครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ เดือนตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
ขอความอนุเคราะห์ติดตามดูแลผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
 
   
 
ทต.พุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่ิองตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนาก ประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านหนองผักหนอก [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.กุดนกเปล้า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ชะอม ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น(ถังขยะมูลฝอย) [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวัดบ้านลาด [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุไฟไหม้หญ้าบริเวณสามบ่อ สาเหตุมาจากมีคนนำเ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองยาว [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว สืบสานประเพณีลอยกระทง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลพุกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท พร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

น้ำมัลเบอร์รี่ (แปรรูปมัลเบอร์รี่)

สระน้ำโยธาธิการสาย ๒
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ  
ติดต่อราชการกับ  
หน่วยงาน  
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลพุกร่าง อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ศูนย์เด็กเล็ก (3 ก.ค. 2556)    อ่าน 4643  ตอบ 8  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 1005  ตอบ 0  
หลวงปู่พล (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 7946  ตอบ 25  
ขอความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์การสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 1997  ตอบ 0  
ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป AB ด่วนมากๆ (14 ก.ค. 2557)    อ่าน 1071  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องโครงการฯ (20 ส.ค. 2556)    อ่าน 1237  ตอบ 1  
ร้องเรียนผู้ฝ่าไฟแดงแยกพุกร่าง (18 ก.ค. 2556)    อ่าน 2057  ตอบ 12  
ศูนย์เด็กเล็กแจกอะไรบ้าง (24 เม.ย. 2556)    อ่าน 1699  ตอบ 7  
 
 
 
     
 
       
         
 
  PHUKRANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-810-0120
เทศบาลตำบลพุกร่าง
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0-3673-3166  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุกร่าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 2,970,093 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
 
เทศบาลตำบลพุกร่าง