หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลพุกร่าง
ศาสนสถานในตำบลพุกร่าง
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
วิสัยทัศน์ ทต.พุกร่าง
"คนเข้มแข็ง เมืองมั่นคง สังคมเป็นสุข"
เทศบาลตำบลพุกร่าง
1
2
3
 
 
 
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลพุกร่าง ประชาสัมพันธ์ รพสต หนองคณฑี เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด [ 15 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
เทศบาลตำบลพุกร่าง ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปร [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
แจ้งประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควัน [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
เลือกตั้งเทศบาล [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 42 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 74 
สวัสดีปีใหม่ 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 58 
ประกาศ กกต แบ่งเขต ลต เทศบาล จ สระบุรี [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 66 
หน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระ [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 76 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 [ 4 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 80 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 120 
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศ [ 16 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 89 
การจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแก่นายจ้าง [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 77 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 53 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ประ [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 43 
จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ป [ 4 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 91 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา [ 23 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 76 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 86 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 95 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 82 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการปรับปร [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 91 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 77 
2020-08-07 15:06:08 [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 77 
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจัางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 74 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 73 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 73 
   
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่างเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพ [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 71 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพา [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 55 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 66 
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 183 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 179 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 216 
   
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การสำรวจรายชื่อครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1003  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1006  [ 17 พ.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว70  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว1004 [แนวทางการดำเนินการ] [เอกสารความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว999 [แบบฟอร์มฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบรายงาน]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6456-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว996  [ 17 พ.ค. 2564 ]
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
 
   
 
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)  [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลบางระกำ [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 16 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) [ 16 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 16 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมรายชื่อครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเรียนรู้ฯ ป้องกันโรคโควิด [ 16 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา [ 16 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 [ 16 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
การจัดสรรงบประมาณโครการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล [ 16 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 [ 15 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิกหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม [ 15 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 1 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 79 
 
   
 
ทต.ตลาดน้อย ประชาสัมพันธ์🔊 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดน้อย เปิดลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับคิว [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ธารเกษม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย ได้ดำเนินออกฉีดวัค [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองหมู ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าลาน งานพัฒนาภายในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก นายก ทต.สร่างโศกลงพื้นที่ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ต [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สร่างโศก เรื่อง ขยายวันปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร่างโศก [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพุกร่าง ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ บริเวณรอบเทศบา [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2565 ข [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ธารเกษม เรื่อง ยกระดับ “การกระจายวัคซีน” เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนสูงสุด [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนดอกไม้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ธารเกษม ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ กศน.อำเภอพระพุทธบาท [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง กองช่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฯ บริเวณหมู่ที่ 4,5,7 และ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง ตรวจงานลอกรางระบายน้ำ บริเวณข้างถนนสายพระพุทธบาท - บ้านหมอฯ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19ฯ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ธารเกษม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย ได้ดำเนินออกฉีดวัค [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลพุกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท พร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420-59-0041 ถึง 420-59-0043 และ 420 [ 13 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

น้ำมัลเบอร์รี่ (แปรรูปมัลเบอร์รี่)

สระน้ำโยธาธิการสาย ๒
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ  
ติดต่อราชการกับ  
หน่วยงาน  
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลพุกร่าง อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ศูนย์เด็กเล็ก (3 ก.ค. 2556)    อ่าน 5043  ตอบ 8  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 1135  ตอบ 0  
หลวงปู่พล (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 8831  ตอบ 25  
ขอความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์การสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 2102  ตอบ 0  
ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป AB ด่วนมากๆ (14 ก.ค. 2557)    อ่าน 8295  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องโครงการฯ (20 ส.ค. 2556)    อ่าน 1336  ตอบ 1  
ร้องเรียนผู้ฝ่าไฟแดงแยกพุกร่าง (18 ก.ค. 2556)    อ่าน 2391  ตอบ 12  
ศูนย์เด็กเล็กแจกอะไรบ้าง (24 เม.ย. 2556)    อ่าน 1909  ตอบ 7  
 
 
 
     
 
       
         
 
  PHUKRANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-447-2048
เทศบาลตำบลพุกร่าง
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0-3673-3166  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุกร่าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 4,423,536 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
 
เทศบาลตำบลพุกร่าง
ปิดหน้าต่าง