หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ปิดหน้าต่าง
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพุกร่าง
ศาสนสถานในตำบลพุกร่าง
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
วิสัยทัศน์ ทต.พุกร่าง
"เป็นเมืองสะอาด ภูมิทัศน์งดงาม ประชาชนมีความสุข"
เทศบาลตำบลพุกร่าง
1
2
3
 
 
 
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประ [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ กลุ่มหลังโรงเร [ 18 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 กลุ่มสระยอ ชุม [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหน้าวัด -ร้านค้า ชุ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยชายเขา หมู่ที่ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 9 [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างศาลาถึงสระ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 หมู่ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางไปหนองโดน หมู่ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้านพักโรง [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเก้าอี้ทำงาน [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ปร [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณริมศา [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเห [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงรั้วรอบบริเวณอาคา [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศกำหนดเวลาตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้าวัด - บ้านนางแดง ชุมชนบ้าน [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
   
 
   
 
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 115 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 118 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 146 
   
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2258  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2216  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 กพส. มท 0810.2/ว2250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2225 [รายชื่อ]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กจ.  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.7/ว2222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย ด่วนที่สุด กสว. มท. 0820.2/ว2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การอบรมวิทยากรหลักและวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร (พลเมืองคุณภาพ) ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2205  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11090. 11091. 11092. 11093  [ 29 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในสังกัดสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว18 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/ กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท. 0816.2/ว 2185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้าย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท. 0808.2/10997-11033  [ 24 ก.ค. 2563 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท. 0816.4/ว2209  [ 24 ก.ค. 2563 ]
 
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวด3/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
โครงการสอนออนไลน์ Project 14 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
การจัดทำข้อมูลการเสนอคำขอเพิ่้มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
ขออนุมัติงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 3 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท. ปีงบ 63 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
แจ้งการโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาเดือนมิถุนายน-กันยายน 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
การปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 7 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 166 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด [ 29 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
 
   
 
อบต.หนองสรวง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองย่างเสือ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 อบต.หนองย่างเสือ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.กุดนกเปล้า ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บขยะ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด (16 รายการ) พร้อม [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป่า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและรับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านป่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า นายก สนิท ทองวิจิตร ลงพื้นที่ดูงานปรับปรุงฝาย หมู่ท [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.สร่างโศก - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวสรรหาบุคลากร - [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-9725 สบ [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในงา [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองหมู ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหมู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองสรวง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยปฎิยัติงานการเงินและบัญชี โดย [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยบง กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชพระราชบัญญติคุ้มครองพันธุ์ พ.ศ.2542 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลพุกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท พร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

น้ำมัลเบอร์รี่ (แปรรูปมัลเบอร์รี่)

สระน้ำโยธาธิการสาย ๒
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ  
ติดต่อราชการกับ  
หน่วยงาน  
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลพุกร่าง อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ศูนย์เด็กเล็ก (3 ก.ค. 2556)    อ่าน 4803  ตอบ 8  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 1049  ตอบ 0  
หลวงปู่พล (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 8424  ตอบ 25  
ขอความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์การสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 2040  ตอบ 0  
ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป AB ด่วนมากๆ (14 ก.ค. 2557)    อ่าน 1560  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องโครงการฯ (20 ส.ค. 2556)    อ่าน 1279  ตอบ 1  
ร้องเรียนผู้ฝ่าไฟแดงแยกพุกร่าง (18 ก.ค. 2556)    อ่าน 2258  ตอบ 12  
ศูนย์เด็กเล็กแจกอะไรบ้าง (24 เม.ย. 2556)    อ่าน 1808  ตอบ 7  
 
 
 
     
 
       
         
 
  PHUKRANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-810-0120
เทศบาลตำบลพุกร่าง
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0-3673-3166  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุกร่าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 3,745,243 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
 
เทศบาลตำบลพุกร่าง