หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ปิดหน้าต่าง
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพุกร่าง
ศาสนสถานในตำบลพุกร่าง
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
วิสัยทัศน์ ทต.พุกร่าง
"เป็นเมืองสะอาด ภูมิทัศน์งดงาม ประชาชนมีความสุข"
เทศบาลตำบลพุกร่าง
1
2
3
 
 
 
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ กลุ่มหลังโรงเร [ 18 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 กลุ่มสระยอ ชุม [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหน้าวัด -ร้านค้า ชุ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยชายเขา หมู่ที่ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 9 [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างศาลาถึงสระ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 หมู่ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางไปหนองโดน หมู่ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้านพักโรง [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชายเขาจากวัดพุ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแตงเจริญ หมู่ท [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังกลุ่มศาลา 25 ปี พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุม [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศกำหนดเวลาตรวจการจ้างโครงการจัดทำและปรับปรุงป้ายซอยภายในตำบลพุกร่าง หมู่ที [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยล้วนพร ชุมช [ 25 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 40 
 
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 348 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศกำหนดเวลาตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้าวัด - บ้านนางแดง ชุมชนบ้าน [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายสมศักดิ์ ช [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันสระหนองหลุม ชุมชน [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกลุ [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างบ้านพักโรงงาน [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามง [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
   
 
   
 
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 100 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 105 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 129 
   
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 27 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
 
   
 
การสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 94 
การพักชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจและประเมินตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ. สระบุรี ครั้งที่ 5/2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 124 
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
จัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
การดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
การจัดสรรงบประมาณ 2563 งบอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS เดือนเมษายน 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนเมษายน 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชนตามประราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.ลงในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่) [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 71 
 
   
 
อบต.หนองนาก [ 31 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก VTR แนะนำเทศบาลตำบลสร่างโศก [ 30 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สร่างโศก สระบุรี อ.บ้านหมอ - บ้านบ่อพระอินทร์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (มาเที่ยวบ้าน [ 30 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สร่างโศก รายงานสรุปผลการดำเนินงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( [ 30 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก รายงานสถานการณ์ โควิด - 19 ในจังหวัดสระบุรี [ 30 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.สร่างโศก 7 วิธีการป้องกันตัวเองจาก COVID-19 [ 30 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง ร่วมใจสู้ภัยโควิด [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยบง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ห้วยบง [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ทต.หนองบัว ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พุคำจาน ประกาศบัญชัราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ชะอม วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาก ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านลำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ เรื่องเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปร [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านยาง กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ (วันงดสูบบุหรี่โลก) [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลพุกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท พร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

น้ำมัลเบอร์รี่ (แปรรูปมัลเบอร์รี่)

สระน้ำโยธาธิการสาย ๒
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ  
ติดต่อราชการกับ  
หน่วยงาน  
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลพุกร่าง อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ศูนย์เด็กเล็ก (3 ก.ค. 2556)    อ่าน 4758  ตอบ 8  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 1038  ตอบ 0  
หลวงปู่พล (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 8264  ตอบ 25  
ขอความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์การสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 2033  ตอบ 0  
ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป AB ด่วนมากๆ (14 ก.ค. 2557)    อ่าน 1277  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องโครงการฯ (20 ส.ค. 2556)    อ่าน 1266  ตอบ 1  
ร้องเรียนผู้ฝ่าไฟแดงแยกพุกร่าง (18 ก.ค. 2556)    อ่าน 2234  ตอบ 12  
ศูนย์เด็กเล็กแจกอะไรบ้าง (24 เม.ย. 2556)    อ่าน 1767  ตอบ 7  
 
 
 
     
 
       
         
 
  PHUKRANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-810-0120
เทศบาลตำบลพุกร่าง
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0-3673-3166  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุกร่าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 3,546,703 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
 
เทศบาลตำบลพุกร่าง