หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุกร่าง
 
 
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมรถยยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 3247 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ใน โครงการรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,723 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 3247 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะหมู่บูชาขนาด 7 ตัว หน้า 9 นิ้ว พร้อมฐานรอง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อเก้าอี้บุนวม สำหรับผู้มาติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน ขนาด 150x75x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน ขนาด 150x75x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขนาด 150x40x75 เซนติเมตร จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะประชุมตรง ขนาดกว้าง 1,200 x ลึก 600 x สูง 750 มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ บริเวณหลังวัดเขาเลี้ยว ชุมชนบ้านเจ้าพ่อเขาตก 1 หมู่ที่ 9 ตำบลพุกร่าง [ 10 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านเจ้าพ่อเขาตก 1 หมู่ที่ 9 ตำบลพุกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ บริเวณกลุ่มสาย 2 ชุมชนบ้านหนองโดก หมู่ที่ 8 ตำบลพุกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านตาออดแมว ชุมชนบ้านเขาเลี้ยว หมู่ที่ 5 ตำบลพุกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อเก้าอี้บุนวมโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน 62 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำรถฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมกล้องวงปิด หมู่ที่ ๔,๗,๘ ตำบลพุกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
เทศบาลตำบลพุกร่าง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
 


 
 
 
     
 
       
         
 
  PHUKRANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-447-2048
เทศบาลตำบลพุกร่าง
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0-3673-3166  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุกร่าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 6,695,272 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10