ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล พุกร่าง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 6 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256385,92686,192100,05123,259--------295,428
2562195,517166,711108,74254,19159,25220,780--74,10187,36767,40190,645924,707
256152,53535,11854,65449,32057,22259,90254,61650,58835,63249,355131,088189,034819,064
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,341,497
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,380,696
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2553
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี